Drikkevand

Forsyningsområde

Uhre Vandværks forsyningsområde dækker Uhre By med en radius i landområdet på ca. 4-5 km.

Uhre Vandværks indvindings område tager udgangspunkt i vandværkets beliggenhed på Uhrevej 17, hvor der er 2 boringer, DGU nr. 104.1386 og 104.1401.

Indvindingsmængde og -område

Uhre Vandværk har en nødforsyningsaftale med Brande Vandværk for til en hver tid at kunne sikre rent vand til sine forbrugere.