Regulativ &
beredskabsplan

Ikast Brande Kommune har vedtaget et fællesregulativ for kommunens vandværker.

Uhre Vandværk har udarbejdet en beredskabsplan for at sikre vandforsyning ved en evt. krise.